Vårt miljöarbete och ansvar för en hållbar framtid.

 

Bilar påverkar miljön, från det att de tillverkas tills att de skrotas. Vi arbetar för att den påverkan ska vara så minimal som möjligt bland annat genom våra rutiner och tjänsteutbud. Vårt miljöarbete går också hand i hand med Toyotas filosofi att “inget är så bra att det inte kan göras bättre”. Så när nya innovationer och förbättringar inom miljö presenteras är vi snabba att tillämpa dessa. Det är vårt ansvar.

Så arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan

Vårt miljöarbete är lika långsiktigt som det är omfattande. Som ett lokalt företag inom försäljning, uthyrning och bilservice har vi många “förbättringsområden” som vi hela tiden utvärderar ur en miljösynvinkel.

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska vi arbeta förebyggande och där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

 

  • Informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ
  • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster
  • Arbeta för att minimera miljöpåverkan från de avfall som uppkommer i vår verksamhet
  • Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar miljöfrågor i enlighet med våra krav
  • Öppet kommunicera om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

 

Men vårt miljöarbete slutar inte här. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda vår personal inom grundläggande miljökunskap, men också inom mer specifika miljöområden.

 

Vill du veta mer om vårt miljöarbete på lokal nivå? Kontakta oss.